Bezwaren van bewoners opnieuw niet meegenomen bij verkeersaanpassingen

Op 12 december werd door verschillende partijen in de raad een voorstel ingediend met een verzoek om maatregelen zodat de 30km weg over de nieuwe brug in De Groote Wielen ook als zodanig herkenbaar is. Tot groot verdriet van aanwezige bewoners is de motie niet behandeld maar is besloten om te komen tot een visie op 30km-zones in de hele gemeente. Op zichzelf is dat natuurlijk goed, alleen is dat geen oplossing voor het urgente probleem op de Vlietdijk die momenteel wordt aangelegd. Tenminste één partij heeft inmiddels al aangegeven de motie om te zetten in schriftelijke vragen, waarin de kersverse wethouder Verkeer onder meer wordt opgeroepen snel weer met de bewoners in gesprek te gaan. 
Ook aan een andere oproep om een muurtje te verlagen dat het zicht op fietsers onttrekt bij de Rotonde Blauwe Sluisweg/Groote Wielenlaan wordt geen gehoor gegeven, maar wel meegenomen bij een tweede, geplande rotonde.
Na het eerdere getouwtrek over wel of geen voorrang op de Vlietdijk zijn deze gevallen weer géén goed voorbeeld van het vroegtijdig en serieus betrekken van bewoners en de wijkraad bij het uitwerken van maatregelen die de verkeersveiligheid en bereikbaarheid ten goede komen.

Reacties