Openbare wijkraadbijeenkomst voor alle bewoners van de Groote Wielen op maandagavond 12 november vanaf 19.30 uur in Windkracht 5

Zaterdag 13 oktober 2018

Maandag 12 november is de tweede bijeenkomst voor bewoners van dit jaar in Windkracht 5. Alle bewoners van de Groote Wielen zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, vanaf 19 uur staat de koffie klaar.
Deze keer naast een update over  alle ontwikkelingen en activiteiten in het wijkcentrum van Windkracht 5 ook aandacht voor de komst van het nieuwe winkelcentrum, het onderzoek naar de Oostelijke Landweg met een beoogde rechstreekse aansuiting vanuit de A59 op het Hooghemaal en het geplande windmolenpark tussen Den Bosch en Oss in de weilanden naast onze wijk.

We starten om half acht, en rond half tien sluiten we af met een drankje.
We zien je graag op 12 november in Wijkcentrum Windkracht 5, Deltalaan 140.

Reacties