Praat mee over windmolens en zonneparken in gebieden grenzend aan onze wijk

Zondag 29 oktober 2017

Windenergie in het poldergebied tussen Oss en Den Bosch
Rondom Den Bosch hebben een aantal initiatiefnemers het voortouw genomen om ondermeer met windmolens een bijdrage te leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Natuurlijk draagt de wijkraad deze initiatieven een warm hart toe, alleen kan zij op dit moment nog niet beoordelen wat het voor onze wijk en bewoners betekent, zowel qua mogelijkheden voor deelname als ook de impact op de leefomgeving. Wie heeft interesse om namens de wijk deel te nemen aan overleggen die zijn gericht om hier duidelijkheid over te verkrijgen, en om het standpunt in samenspraak met bewoners die hiermee te maken krijgen samen met de wijkraad te formuleren?

Ben je bewoner aan de rand van onze wijk of geìnteresseerd in duurzame energie? Meld je dan aan via info@wijkdegrootewielen.nl

 

Reacties