Stem op jouw voorkeur voor de wijkspeelplaats en kom op 27 juni tussen 18.30 en 20.00 uur naar Windkracht 5

Maandag 13 juni 2022

In De Lanen in De Groote Wielen legt de gemeente een wijkspeelplaats aan voor kinderen in de 
leeftijdscategorie 0 – 18 jaar. 
Bewoners van De Lanen kunnen kiezen tussen drie variaties in 
speelvoorzieningen, en zijn daarom uitgenodigd voor een bewonersavond op maandag 27 juni van 18.30 
tot 20.00 uur in Windkracht 5, Deltalaan 140, De Groote Wielen
Tijdens de avond is het mogelijk de drie ontwerpen te bekijken, je voorkeur aan te geven en in gesprek 
te gaan met de gemeente. Hieronder zie je u de locatie van de speelplaats.
Stemmen 
Zodra je weet welke variant je voorkeur heeft, vul je een stembiljet in en laat dit achter in de 
daarvoor aanwezige stembus. Per adres mag 1 stembiljet worden ingevuld. Stembiljetten worden bij 
binnenkomst uitgedeeld.
Hebt je vragen? 
Heb je vragen over de bijeenkomst of de wijkspeelplaats in De Lanen? Stuur dan een e-mail naar 
openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. ‘spelen De Lanen’.

Reacties