Wijkbewoners watertuinen versturen brief uit naam van wijkraad over afval op straat

Afgelopen week werden wij er op geattendeerd dat bewoners in de wijk de Watertuinen een brief huis aan huis hebben bezorgd waarin wordt opgeroepen om afval niet op straat achter te laten wanneer de ondergrondse containers vol zijn de vuilnis niet op straat achter te laten. Ook al begrijpen wij deze oproep, wij willen benadrukken dat in deze brief zonder overleg de naam van de wijkraad en die van de afvalstoffendienst zijn opgenomen alsof deze brief vanuit een van deze is verstuurd. Wij verzoeken bewoners wanneer zij communiceren richting medebewoners duidelijk te maken namens wie een brief wordt verstuurd of in geval van de wens voor een gezamenlijk statement dit eerst af te stemmen met de afvalstoffendienst, de gemeente of de wijkraad.

Het bestuur Wijkraad De Groote Wielen

Reacties