Wijkraad neemt stelling tegen de Oostelijke Landweg zonder perspectief op verbetering aan de westzijde van Rosmalen

Dinsdag 26 september 2017

De wijkraad heeft gisteren gebruik gemaakt van het recht om bij de raadsavond 'Informeren &Ontmoeten' in te spreken op het onderwerp Resultaten verbreed onderzoek Oostelijke Landweg en het raadsvoorstel dat direct daarna is ingediend. Het raadsvoorstel beoogt de aanleg van een kostbare nieuwe verbinding, die Rosmalen en De Groote Wielen zou gaan verbinden met de A9 ter hoogte van de Kruisstraat, maar waarin geen oplossing wordt geboden voor het grootste probleem rondom bereikbaarheid en verkeersveiligheid aan de westzijde van Rosmalen.

Niet alleen de wijkraad, maar ook het grootste deel van de klankbordgroep, vindt dat het proces gedurende de afgelopen maanden niet conform de afspraken is verlopen, en dat met de input die is geleverd in de vorm van vragen,  reacties en alternatieve  voorstellen, nauwelijks iets is terug te vinden in het raadsvoorstel. Ondanks de conclusie in het rapport van Sweco worden in het raadsvoorstel geen stappen voorgesteld voor aanpassing van de turborotonde, maar uitsluitend een plan van aanpak voorgelegd om te komen tot de aanleg van de Oostelijke Landweg, met blijkbaar als belangrijkste doel de verkeersdrukte in de kom van Rosmalen te verminderen. In een van de voorgestelde varianten wordt bovendien voorgesteld om een ´knip´ aan te brengen in zowel het Hooghemaal als de Groote Wielenlaan, waardoor de watertuinen niet langer een rechtstreekse verbinding zou hebben met ons eigen winkelcentrum, Windkracht 5 en voorzieningen als de huisartsenpost en de tandartspraktijk. 

Mede daarom heeft de wijkraad gisteren, mede namens de vertegenwoordigers van tenminste de wijkraden De Groote Wielen, Rosmalen Oost (Kruisstraat), Rosmalen Centrum /Hondsberg, dorpsraad Nuland, werkgroep Noord, Actiecomité Behoud Buurtschap Kruisstraat, het overkoepelend wijkradenoverleg van Rosmalen en de Fietsersbond er op aangedrongen dat de gemeenteraad niet instemt met dit raadsvoorstel, maar dat wordt ingezet op de uitwerking en doorrekening van meerdere kansrijke alternatieven, waarin ook andere maatregelen dan alleen de aanleg van de Oostelijke Landweg als nieuwe infrastructuur worden meegenomen, alvorens een keuze te maken voor een variant en over te gaan tot de planfase.

Hierbij de presentatie van de wijkraad die is toegelicht tijdens het inspreken, alle overige documenten zijn te vinden op de site van de gemeente onder punt 10.

Reacties