Aanbesteding Openbaar Vervoer

Wat gebeurt er de komende jaren met ons openbaar vervoer?

Omdat het openbaar vervoer naar Rosmalen en de Groote Wielen niet kostendekkend geëxploiteerd kan worden heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een verkeerskundig ingenieursbureau ingeschakeld voor een studie naar mogelijke alternatieven. Dit bureau heeft begin januari de resultaten van dat onderzoek getoond aan alle wijkraden van Rosmalen en Hintham, inclusief de Groote Wielen. 

Presentatie

Er is een aantal scenario’s gepresenteerd, waarvan het grootste deel om verschillende redenen direct afviel. 

Het meest realistisch scenario is het koppelen van de lijnen 63 (Rosmalen) en 74 (Groote Wielen) tot een kortere en snelle lusverbinding tussen ’s-Hertogenbosch – Rosmalen – Groote Wielen. In Rosmalen en de Groote Wielen mogelijk aangevuld met een zogenoemde ‘feeder’, kleinere bussen die door de wijken rijden en aansluiten op de buslijn. De spitsbus (lijn 66) blijft in dit scenario gehandhaafd. 

Als wijkraad (h)erkennen wij de problematiek en zien dat er weinig mogelijkheden zijn om het openbaar vervoer in onze wijk nu verdere te optimaliseren.

Wel willen wij bij de gemeente ‘een vinger in de pap’ krijgen bij het vervolg:

  • Goede afspraken maken over de route en de haltes van zowel de bus als de ‘feeder’. 
  • De gemeente adviseren om op  zeer korte termijn na te denken over de (middel)lange termijn oplossingen voor het openbaar vervoer in onze wijk.
  • ‘Afdwingen’ dat wij als wijkraad (eventueel samen met de overige wijkraden in Rosmalen) de mogelijkheid krijgen mee te denken en te adviseren in deze (middel)lange termijn oplossingen.

Een werkgroep zal op korte termijn bijeen komen om een brief met advies aan de gemeente hierover op te stellen. Nieuwe ontwikkelingen zullen we uiteraard via deze nieuwsbrief met de bewoners delen. 

Mocht je een bijdrage willen leveren aan (de discussies over) een beter openbaar vervoer van en naar onze wijk, laat dit ons dan weten via info@wijkdegrootewielen.nl