Kanaalpark Zuid-Willemsvaart

Op 20 februari 2014 was er een prachtige presentatie gegeven over het Kanaalpark.
Deze presentatie kunt u hier bekijken.

Op 23 april 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kanaalpark vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het doel van het plan is om de omlegging van de Zuid Willemsvaart zoals die wordt mogelijk gemaakt met het Tracébesluit ook vast te leggen in een bestemmingsplan. Verder worden in het  bestemmingsplan de aanleg van een ecologische verbindingszone met de Rosmalense Aa en de bouw van enkele nieuwe woningen aan de Hustenweg 7 en de Empelseweg 18 en 30 mogelijk gemaakt. Het plan voorziet verder in een verbouwing en verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de Harense Smid. Voor het overige worden in het bestemmingsplan zoveel mogelijk het bestaande gebruik en de bestaande rechten vastgelegd. 

Begrenzing plangebied

De grenzen van het bestemmingsplan zijn:

  • aan de westzijde: de A2
  • aan de noordzijde: de Maas
  • aan de oostzijde: de bebouwde kom van Rosmalen
  • aan de zuidzijde: de gemeentegrens met St- Michielsgestel.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van Gemeente Den Bosch