Omlegging Zuid-Willemsvaart

De naam van de huidige vaarwegverbinding Zuid-Willemsvaart wordt gewijzigd in 'Maximakanaal'.
Het 9 km lange kanaal staat in de regio bekend als de 'Omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Een goede indruk kunt u krijgen via de volgende actuele impressie. Op een andere plek van onze website vindt u hierover meer actueel nieuws.

Dit nieuwe kanaal met een lengte van 9 km wordt door de 'Willemsunie' ten oosten van 's-Hertogenbosch aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Er komen 8 nieuwe verbindingen tussen Oost en West in 's-Hertogenbosch in de voorn van 8 bruggen. Eind 2014 kunnen vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel binnenvaartschepen van de 'Klasse IV' gaan varen, met maximaal drie lagen containers. Daartoe zijn bijna afgerond enkele andere werkzaamheden, zoals het 'ophogen' van de bestaande viaducten en het uitbaggeren en verbreden van de huidige scheepvaartverbinding.

Lees verder op: Gemeente 's-Hertogenbosch