Scholen

KIn De Groote Wielen zijn verschillende basisscholen gebouwd, dus uw kinderen kunnen lekker in de buurt naar school.

Brede schoolgedachte

In totaal zijn er vijf basisscholen, maar ook peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, kinderopvang en sportzalen gebouwd afgelopen jaren. Daarbij is uitgegaan van de brede schoolgedachte. Dat betekent dat de verschillende functies worden geconcentreerd zodat ze elkaar optimaal kunnen aanvullen. De basisscholen worden dan ook gecombineerd met de gymnastiekzalen, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en kinderopvang. Deze functies worden verdeeld over drie locaties die te voet en per fiets veilig bereikt kunnen worden. Ook is aandacht besteed aan een evenwichtige spreiding over de woonbuurten en locaties.

Scholen: