Onze speerpunten

Als wijkraad hebben we voorgenomen ons in 2014 te richten op een aantal speerpunten:

  • Recreatie en ontwikkeling van de waterplas
  • Ontwikkeling van de openbare ruimte
  • Bereikbaarheid van onze wijk

Vanuit de wijkraad zullen komend jaar een aantal themabijeenkomsten georganiseerd worden die bij voldoende belangstelling kunnen uitgroeien tot projectgroepen die zich voor een specifiek thema’s gaan inzetten, zoals de ontwikkeling van de waterplas, het bereikbaar houden van onze wijk of het organiseren van activiteiten in Windkracht 5.