Wat doen wij?

Oprichting

Wijkraad de Groote Wielen bestaat sinds 2013 en zal in 2014 formeel worden opgericht. De wijkraad en het bestuur ervan worden gevormd door vrijwilligers uit de wijk. De wijkraad zet zich in voor de leefbaarheid in de wijk en faciliteert activiteiten en initiatieven die worden georganiseerd voor wijkbewoners. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse nieuwjaarsduik, de zomerfair en de winterfair.

Doelstellingen

Belangrijkste doelstelling van de wijkraad is het in samenwerking met de gemeente en de bewoners van de wijk De Groote Wielen behartigen van de belangen van de wijk in de sfeer van het welzijn van de wijk en haar bewoners. De wijkraad kan daartoe gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders (dit geldt natuurlijk ook voor andere comités, platformen en belangengroeperingen).

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de wijkraad is, dat overleg met de gemeente over adviezen van de wijkraad in goede sfeer plaatsvindt, waarbij elkaars uitgangspunten en verantwoordelijkheden worden gerespecteerd.